Výrobky a služby

  Sortiment výrobkov:

názovmerná jednotkacena
rezivo SM, JD hranol do 4mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD hranol do 6mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD hranol do 8mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD hranol do 10mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD doskové 2mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD doskové 3mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD doskové 4mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD doskové 5mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD doskové 6mm3na vyžiadanie
rezivo SM, JD lata 3x5cm 2mbmna vyžiadanie
rezivo SM, JD lata 3x5cm 3mbmna vyžiadanie
rezivo SM, JD lata 3x5cm 4-6mbmna vyžiadanie
obklad pero-drážka 2,1cm I.Am2na vyžiadanie
obklad pero-drážka 2,1cm II.Am2na vyžiadanie
obklad pero-drážka 2,1cm III.Am2na vyžiadanie
E-hranol 7,2x8,6cmbmna vyžiadanie
guľatina SM, JDm3na vyžiadanie
kratina rôzna SM, JD do 2mm3na vyžiadanie
palivo SM, JD obrezkyprmna vyžiadanie
palivo AG, DB štiepané 33 cmprmna vyžiadanie
palivové brikety SM, AGkgna vyžiadanie
terasové dosky AG cinkovaném2na vyžiadanie

Služby 

názovmerná jednotkacena
preprava T815 sólokmna vyžiadanie
preprava T815 sólo+príveskmna vyžiadanie
práca s HRhodna vyžiadanie
práca s HR nakladanie+vyklad.m3na vyžiadanie
použitie VZV vozíkhodna vyžiadanie
porez SM, JD, LP, BO, SMCm3na vyžiadanie
porez AG, DB, BK, TP, CERm3na vyžiadanie
sušenie SM, JD nad 5cm, 12%m3na vyžiadanie
sušenie SM, JD do 5cm, 12%m3na vyžiadanie
hobľovaniem3na vyžiadanie
štvorstranné opracovaniem2na vyžiadanie
morenie bez dodaného moridlam2na vyžiadanie
morenie s dodaným moridlomm2na vyžiadanie

 iné služby

vypracovanie rozpočtu na krov:cena na vyžiadanie
vypracovanie projektovej dokumentácie do 300 m2:cena na vyžiadanie
vykonávanie stavieb a ich zmien:cena na vyžiadanie

 Vysvetlívky

SM smrek
JD jedľa
AG agát
DB dub
BO borovica
SMC červený smrek
TP topoľ
CER dub cerový
LP lipa
HR hydraulická ruka