Firma sa zaoberá:
- spracovaním drevnej hmoty
- pílením guľatiny
- predajom guľatiny
- výrobou stavebného reziva
- morením stavebného reziva
- výrobou taranského obkladu
- sušením reziva
- výrobou eurohranolov
- výrobou palivového dreva
- výrobou palivových pilinových brikiet
- výroba mulčovacej kôry
- nákladnou dopravou(manipulácia s hydraulickým ramenom)
- vykonávaním stavieb a ich zmien
- projektovou dokumentáciou stavieb do 300m2